Program Prehrane 5.0

Download

* Obavijest!
Od 01.01.2019 g. računalni program Program Prehrane 5.0 se povlaći iz prodaje. Zamjenjuje ga web aplikacija Program Prehrane Web.
Svi dosadašnji kupci godišnje ili trajne licence moći će i dalje nesmetano koristiti program.

O Programu


Program Prehrane 5.0 je softver za izradu raznovrsnih i uravnoteženih jelovnika i plana tjelesne aktivnosti.


Program omogućava utvrđivanje stanja uhranjenosti i energetske potrošnje pojedinca te izradu jelovnika utemeljenu na znanstvenim spoznajama na polju nutriconizma. Osmišljavanjem jelovnika korištenjem Programa Prehrane 5.0, prehrana krajnjih korisnika postaje uravnotežena i raznolika što se može zahvaliti činjenici da se izrada jelovnika bazira na preporučenom broju jediničnih serviranja svih skupina namirnica te njihovih energetskih, makro i mikronutiritivnih vrijednost. S obzirom da Program Prehrane 5.0 sadrži bazu od preko 660 namirnica i jela moguće je zadovoljiti zahtjeve većine korisnika po pitanju izbora namirnica. Nadalje, kad se govori o problemu prekomjerne tjelesne mase, preporuča se uz promjene prehrambenih navika, u svakodnevicu uključiti i dodatnu tjelesnu aktivnost. Program Prehrane 5.0 nudi podatke o energetskoj potrošnji za 428 tjelesnih aktivnosti. U sklopu programa dolazi i priručnik o pravilnoj i uravnoteženoj prehrani "Sam svoj nutricionist" u PDF formatu.

Više o karakteristikama i funkcijama programa pogledajte ovdje...

Program Prehrane

MISIJA: Program Prehrane 5.0 je nastao iz potrebe za izradom alata koji će nutricionistima i zdravstvenim djelatnicima ali i svima ostalima koji vode računa zdravoj i uravnoteženoj prehrani omogućiti brzu i jednostavnu izradu jelovnika te plana tjelesne aktivnosti.

POVIJEST: Program Prehrane je na tržištu već 10 godina, a do sada je doživio 6 verzija.

Verzija Godina izdanja Tehnologija
Progra Prehrane 1.0 2008 Visual Basic 4.0
Progra Prehrane 2.0 2012 Visual Basic 6.0
Progra Prehrane 3.0 2012 VB Net
Progra Prehrane 4.0 2013 VB Net
Program Prehrane 5.0 2014 VB Net
Program Prehrane Web 2017 .Net, Angular JS

Download

Program Prehrane 5.0


DOWNLOAD (Win 10) DOWNLOAD (Win 7) DOWNLOAD (Win 7)

Instalacijom programa prihvaćate uvjete korištenja

Minimalni i preporućeni sistemski i tehnički zahtjevi za pokretanje programa
 • Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2000 SP4, Windows Server 2003 SP1, Windows Server 2008.
 • Microsoft .NET Framework 4.0
 • Windows Installer 3.1
 • Pentium III-kompatibilni procesor ili noviji, minimalno 500 Mhz, preporućeno 1 Ghz ili više
 • Radna memorija (RAM) 512 MB minimalno, preporućeno 1 GB ili više
 • Monitor rezolucije minimalno 1024x768

Cijene

Program Prehrane 5.0

* Obavijest!
Od 01.01.2019 g. računalni program Program Prehrane 5.0 se povlaći iz prodaje. Zamjenjuje ga web aplikacija Program Prehrane Web.

Program Prehrane 5.0

Start

 • 660 namirnica i jela
 • 428 tjelesnih aktivnosti
 • 2 Vrste prehrane/dijete
 • Izračun BMI i energetske potrošnje
 • Dodatna energetska aktivnost
 • Prikaz mikronutrijenata i ostalih parametara
 • 39 mikronutrijenata i ostalih parametara
 • Baza pripremljenih jela
 • Spremanje jelovnika u bazu
 • 3 primjera jelovnika
 • Automatsko ažuriranje novih verzija (update)
 • Priručnik "Sam svoj nutricionist" (PDF)
 • Tehnička podrška
 • Izrada jelovnika/normativa za skupine konzumenata
 • Detaljni izračun energetske potrošnje
 • Unos vlastitih namirnica
 • Favoriti namirnica
 • Kreiranje cjenika namirnica
 • Prikaz ukupnih energetskih i nutritivnih vrijednosti po obrocima u ispisu
 • Prilagodba ispisa
 • Praćenje antropometrijskih parametara
 • Baza klijenata
 • Edukacija (za kupce dvije i više trajnih licenci)
Preporuka

Program Prehrane 5.0

Premium

 • 660 namirnica i jela
 • 428 tjelesnih aktivnosti
 • 24 Vrste prehrane/dijete
 • Izračun BMI i energetske potrošnje
 • Dodatna energetska aktivnost
 • Prikaz mikronutrijenata i ostalih parametara
 • 39 mikronutrijenata i ostalih parametara
 • Baza pripremljenih jela
 • Spremanje jelovnika u bazu
 • 12 primjera jelovnika
 • Automatsko ažuriranje novih verzija (update)
 • Priručnik "Sam svoj nutricionist" (PDF)
 • Tehnička podrška
 • Izrada jelovnika/normativa za skupine konzumenata
 • Detaljni izračun energetske potrošnje
 • Unos vlastitih namirnica
 • Favoriti namirnica
 • Kreiranje cjenika namirnica
 • Prikaz ukupnih energetskih i nutritivnih vrijednosti po obrocima u ispisu
 • Prilagodba ispisa
 • Praćenje antropometrijskih parametara
 • Baza klijenata
 • Edukacija (za kupce dvije i više trajnih licenci)

* Obavijest!
Od 01.01.2019 g. računalni program Program Prehrane 5.0 se povlaći iz prodaje. Zamjenjuje ga web aplikacija Program Prehrane Web.