KORISNIČKA LICENCA

Program Prehrane Web

KORISNIČKA LICENCA definira prava KORISNIKA koja se odnose na upotrebu WEB APLIKACIJE PROGRAM PREHRANE WEB (https://www.programprehrane.com/app), čiji je nositelj autorskih prava IG PROG, obrt za računalno programiranje, vl. Igor Gašparović (VLASNIK). Predmetna licenca nije ekskluzivna, odnosno KORISNIKU daje samo točno definirana prava, ovdje opisana. PROGRAM PREHRANE WEB je WEB APLIKACIJA za izradu uravnoteženih jelovnika i plana tjelesne aktivnosti. Registracijom i uporabom WEB APLIKACIJE KORISNIK se obvezuje poštivati odredbe koje određuje KORISNIČKA LICENCA. PROGRAM PREHRANE WEB je kao autorski rad s područja intelektualnog vlasništva zaštićen Zakonom o zaštiti autorskih prava i međunarodnim ugovorima o autorskim pravima, te Kaznenim zakonom RH. WEB APLIKACIJA PROGRAM PREHRANE WEB se ne prodaje, već se licencira.

Prava, koja proizlaze iz licence

Ova KORISNIČKA LICENCA vam daje slijedeća prava:

Pravo korištenja

KORISNIK ima pravo KORISTITI APLIKACIJU na proizvoljnom broju računala, s time da WEB APLIKACIJU može istovremeno UPOTREBLJAVATI onoliko KORISNIKA, za koliko ima pridobivenih licenci. KORISNIK nema pravo prijenosa prava iz i u svezi ovog ugovora na treće osobe, kao što nema pravo odustati ili prenijeti taj ugovor, djelomično ili u cijelosti, na treće osobe, ili im ustupiti pravo korištenja predmeta licence (podlicenca).

Pravo na registraciju dodatnih korisnika

KORISNIK STANDARD i PREMIUM paketa ima pravo registrirati jednog ili više dodatnih korisnika. Dodatne korisnike je dozvoljeno registrirati samo ako se nalaze u sklopu zajedničke radne organizacije (ustanove). Nije dozvoljeno dijeliti ili prodavati licence drugim osobama. Ukoliko VLASNIK sazna za nedozvoljeno ustupanje licence, ima pravo KORISNIKU blokirati pristup aplikaciji i tražiti naknadu štete sukladno odredbama zakona.

Pravo na podršku

Kao KORISNIK imate pravo na besplatnu tehničku podršku, koju vrši sam VLASNIK ili preko ovlaštenih osoba. Za individualnu podršku na lokaciji KORISNIKA, VLASNIK ili ovlaštena osoba imaju pravo na povrat troškova nastalih pružanjem iste, a visina kojih je određena važećim cjenikom. Podatke, koje VLASNIK ili ovlaštena osoba prime u okviru podrške, VLASNIK može upotrebljavati za svoje poslovne svrhe, vezano na podršku, dijagnostiku ili daljnji razvoj. VLASNIK ili ovlaštena osoba neće upotrebljavati te podatke na način, koji bi identificirao korisnika.

Pravo na otklanjanje GREŠAKA

GREŠKA u programskom kodu je samo ono ponašanje WEB APLIKACIJE, koje je u suprotnosti s načinom djelovanja, opisanim u uputstvima za upotrebu. U slučaju otkrića GREŠKE u WEB APLIKACIJI, VLASNIK ju je dužan otkloniti. Otklanjanje grešaka je uređeno AUTOMATSKIM OSVJEŽAVANJEM. U slučaju da VLASNIK ne otkloni GREŠKU i ako ista u znatnoj mjeri utječe na funkcionalnost APLIKACIJE, KORISNIK može zahtijevati raskid UGOVORA i povrat dijela uplaćenog iznosa za licencu.

Pravo na jednostrani raskid ugovora

KORISNIK ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana od aktivacije i tražiti povrat uplaćenog iznosa, prema Zakonu o zaštiti potrošaća čl.72, st.1.

Pravo na podnošenje pisanog prigovora

Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22) pisani prigovor se može podnijeti:

Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22), na Vaš pisani prigovor očitovat ćemo se u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora. U pisanom prigovoru napišite Vaše ime i prezime, te adresu za dostavu odgovora.

Dodatne odredbe

Način zaštite povjerljivih podataka i Izjava o prikupljanju i korištenju osobnih podataka

Kako bi mogli korisniti WEB APLIKACIJU sa nama dijelite povjerljive informacije. Povjerljive informacije mogu uključivati: Vaše ime i prezime, naziv tvrtke, OIB tvrtke, adresu, broj telefona, adresu elektroničke pošte, lozinke i ostale podatke koje podijelite sa nama. VLASNIK se obavezuje čuvati vaše podatke tajnima. VLASNIK nikada neće dijeliti vaše podatke sa trećom stranom. VLASNIK može koristiti vaše podatke za slanje promotivnih materijala, ali isključivo sa vašim prethodnim odobrenjem. Vaše podatke sigurno spremamo u našu bazu podataka te koristimo sve dostupne tehnologije kako bi vaši podaci ostali sačuvani. Kupac ima pravo da u svakom trenutku zatraži prestanak obrade svojih korisničkih podataka od strane VLASNIK-a. VLASNIK će zatim u cijelosti prestati sa obradom korisničkih podataka i ukloniti korisnika iz baze podataka. KORISNIK može na vlastiti zahtjev zatražiti brisanje svojih osobnih podataka iz baze VLASNIK-a trgovine putem naših web stranica, telefonskim putem ili putem e-maila. KORISNIK može trajno izbrisati svoj profil i putem korisničkog računa unutar WEB APLIKACIJE. Prilikom registracije na www.programprehrane.com biti ćete dužni kreirati lozinku koju morate zadržati samo za sebe i ne dijeliti je s drugim osobama. Preporučujemo da koristite jedinstvenu lozinku za pristup našem sustavu. Ako znate ili sumnjate da još netko zna Vašu lozinku, ljubazno Vas molimo da nas kontaktirate putem e-maila [email protected], a kako bismo Vam dali upute za izmjenu Vaše lozinke. Ukoliko postoji bilo kakva sumnja da postoji propust u sigurnosti, VLASNIK ima pravo od Vas tražiti da promijenite lozinku ili može blokirati Vaš korisnički račun. Sve stranice i podstranice programprehrane.com na kojima se vrši razmjena povjerljivih podataka (lozinka, plaćanje putem interneta..) zaštićene su uporabom SSL sigurnosnog protokola. SSL enkripcija je standardna tehnologija zaštite podataka koja omogućava sigurnu razmjenu podataka između Vašeg preglednika i stranica programprehrane.com. Ukoliko postoji bilo kakva sumnja da postoji propust u sigurnosti ili su tajni korisnički podaci ugroženi, VLASNIK je dužan obavijestiti registrirane korisnike o tim događajima u roku od 48h.

Vaši osobni podaci

Vaše podatke i podatke Vaših klijenata ne prodajemo, ne iznajmljujemo i ne stavljamo trećim pravnim i fizičkim osobama na raspolaganje bez vašeg pristanka jer je to protivno našoj politici o privatnosti. Iako koristimo sve dostupne tehnologije za zaštitu osobnih podataka nikada ne spremajte u aplikaciju povjerljive podatke o Vama i Vašim klijentima kao što su lozinke, pinovi, OIB-i i brojevi bankovnih računa. VLASNIK se drži stroge politike »no spam«. VLASNIK ne odgovara za slučajnu pogrešku ili pogrešku zbog više sile ili drugih objektivnih okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje zajamčene zaštite vaših podataka, ali jamči da će pogreška biti otklonjena, ako je to moguće, čim prije. Prikupljamo samo one osobne podatke koji su nam dobrovoljno dostavljeni. Ne zahtijevamo od vas da nam pošaljete te podatke kako bismo vam omogućili pristup na svoje stranice i ne tražimo da otkrijete više podataka no što je doista potrebno za sudjelovanje u nekoj aktivnosti na našim stranicama. Ako imate bilo kakva pitanja ili dvojbe u vezi s našom Politikom zaštite osobnih podataka i Općim uvjetima, ili u vezi sa svojim iskustvima s ovom internetskom adresom, molimo vas da nam se javite.

Korištenje kolačića

Ova web stranica koristi Google Analytics, uslugu web analize koju pruža Google Inc. ("Google"). Google Analytics upotrebljava takozvane "kolačiće", tekstualne datoteke koje su pohranjene na vašem računalu i koje omogućuju analizu korištenja web stranice.
Informacije koje ovi kolačići generiraju o načinu korištenja web stranica, među kojima je i IP adresa s koje pristupate stranicama, prenose se na server tvrtke Google u Sjedinjenim Američkim Državama i tamo se pohranjuju. Te informacije se koriste u svrhu analize načina korištenja web stranica i izrade izvješća namijenjenih administratorima stranica o aktivnostima na istim, bez povezivanja IP adrese s drugim podacima koje Google posjeduje. Napominjemo kako Google može prenijeti te podatke trećim stranama, temeljem zakonske obveze ili ako treće strane obrađuju podatke u ime Googlea.
Više o Google Analytics se može pronaći na ovom linku.

Osvježavanje

OSVJEŽAVANJE je zamjena (nadogradnja) starih verzija izvršnih datoteka, eventualnih podataka, te eventualnog izvornog koda SOFTWARE-a s OSVJEŽENIM VERZIJAMA, koje nadomještaju ili dopunjavaju licencirani PROGRAMSKI PAKET i za njih pridobivene licence su u skladu s odredbama VLASNIKA.

Autorska prava

Sva autorska prava pripadaju VLASNIKU. Zbog toga, KORISNIK se prema WEB APLIKACIJI mora odnositi kao prema svakom drugom autorskim pravima zaštićenom materijalu, s jedinom iznimkom, da može upotrebljavati WEB APLIKACIJU na onoliko uređaja, koliko ima pridobivenih licenci. KORISNIK ne smije kopirati tiskanu dokumentaciju koja prati ili je dio WEB APLIKACIJE ili dijelove izvornog KOD-a bez pisanog odobrenja VLASNIKA. U slučaju da treća osoba prisvaja bilo kakva autorska prava nad WEB APLIKACIJOM, odnosno KORISNIKU onemogućava mirno korištenje licence, KORISNIK o tome mora neodgodivo obavijestiti VLASNIKA i zahtijevati od njega da mu u primjerenom roku omogući mirno korištenje licence. To pravo se ukida nakon jedne godine od dana kada je saznao za prava treće osobe.

Ograničena garancija

VLASNIK jamči da:

WEB APLIKACIJA djeluje u okviru specifikacija i namjene programa, na način koji je sa strane VLASNIKA opisan u uputstvima za upotrebu, U slučaju otkrića GREŠKE, računa se da je VLASNIK omogućio njeno otklanjanje samim omogućavanjem besplatnog osvježavanja.

Ograničenje i isključenje odgovornosti, NAKNADA ŠTETE

VLASNIKOVA cjelokupna odgovornost i korisnikovo jedino pravo na NAKNADU ŠTETE je da u slučaju iz »Ograničene garancije« po prosudbi VLASNIKA: VLASNIK ne može popraviti WEB APLIKACIJU nakon što ju je KORISNIK reklamirao VLASNIKU. Odštetni zahtjev nema osnove ako je do greške, koja je dovela do uvažavanja »Ograničene garancije« došlo zbog nesreće, zloupotrebe, pogrešne upotrebe ili više sile, na što VLASNIK nije imao utjecaja. IZNOS NAKANADE ŠTETE ne može biti viši od vrijednosti kupljene licence.

Bez drugih garancija

VLASNIK, sukladno odredbama Zakona, korisniku i/ili trećim osobama ne odgovara i ne daje nikakve druge garancije.

Bez odgovornosti za štetu

U svakom slučaju, VLASNIK i njegovi dobavljači, te su-ugovorne strane, sukladno odredbama Zakona, isključuju svaku odgovornost za štetu (uključno, a ne ograničeno s nastalom poslovnom štetom, gubitkom dobiti, prekidom poslovanja, gubitkom poslovnih podataka i slično) nastalu s ili iz upotrebe WEB APLIKACIJE, te za bilo kakvu drugu poslovnu, neposlovnu, neposrednu ili posrednu imovinsku ili neimovinsku štetu, koja može nastati korisniku i/ili trećim osobama.

Zadnja izmjena: 3.2.2023
IG PROG, obrt za računalno programiranje | www.programprehrane.com