Web aplikacija Program Prehrane Online je zamijenjena novom aplikacijom na lokaciji: www.programprehrane.com/app

Za 10 sek. ćete biti preusmjereni na novu lokaciju ili kliknite na link

Za korištenje aplikacije potrebno je ponovno izvršiti registraciju.